Informazio ekonomikoa, aurrekontuak eta finantzarioa

Informazio ekonomikoa, aurrekontuak eta finantzarioa

Atal honetan honakoei buruzko informazio guztia aurkituko duzu: aurrekontuak, urteko azken kontu onetsiak, auditoretza txostenak, kontu irekiak, maileguak, abalak eta bermeak, eta errentamendu-eragiketak.

Kontu irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legeak deklaratzen du irekiak eta irisgarriak direla finantza-entitateetan irekitako Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren banku-kontu guztiak, bai eta haren menpekoak edo harekin lotutakoak diren erakunde publikoen, sozietate publikoen, fundazio publikoen eta zuzenbide publikoko entitateenak, Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen 2. artikuluaren esparru subjektiboaren barruan sarturik daudenenak, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarenak.

Uztailaren 19ko 69/2017 Foru Dekretuaren bidez arautzen da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta hari lotutako edo haren mendeko erakunde, sozietate eta fundazio publikoen banku-kontuei buruzko informazioaren argitalpena.

Kontsultatu hemen Sodenako kontu irekiak.

Sodenak ez du irekia finantza-errentamenduei buruzko inolako eragiketarik.

Ba al duzu proiekturik?

Diru laguntza behar al duzu?

X